Tag Archives: 4 بلدوزر‌ پرمصرف در ایران

4 بلدوزر‌ پرمصرف در ایران

4 بلدوزر‌ پرمصرف در ایران

بلدوزرها اجدادشان به تراکتورهایی که در مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار میگرفت بر می گردد. نمونه های اولیه بلدوزر در جنگ جهانی اول همان تانک‌ها بودن که با گذشت زمان اول تیغه به آن اضافه شد و در ادامه ریپر تا شکل امروزی به خود گرفت.

[block id="pop-up"]