آرشیو برچسب های: کارکرد اگزوز لودر

اگزوز لودر چگونه عمل می کند ؟

اگزوز-لودر

سیستم اگزوز با جمع آوری گازهای خروجی از سیلندرها ، مواد مضر را از بین می برد ، سطح سر و صدا را کاهش می دهد و گازهای خروجی تصفیه شده را در یک نقطه مناسب از دستگاه دور از سرنشینان تخلیه می کند.