Monthly Archives: ژانویه 2019

آموزش تعویض کاسه نمد ته میل لنگ

در این فیلم می توانید مراحل تعویض کاسه نمد ته میل لنگ موتورهای دیزل را مشاهده نمایید.