Tag Archives: آشنایی با بیل مکانیکی بابکت

آشنایی با بیل مکانیکی بابکت

bobcat-excavator-3

آشنایی با بیل مکانیکی بابکت:

در ایران به بیل هایی که مینی هستن و برای عملیات عمرانی کوچک و سطح پایین استفاده می شوند را از اصطلاح بیل مکانیکی بابکت استفاده می کنند در صورتی که بابکت نام شرکتی در امریکا می باشد که به جزء بیل های مینی مدل های دیگر بیل های مکانیکی را تولید و عرضه می کند .