Tag Archives: انواع فيلتر گازوئيل

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار : به تصفيه مواد آلاينده و ذرات معلق در گازوئيل كمك مي كند، بخاطر اين كه اين مواد وارد موتور شده و باعث كاهش كاركرد دستگاه شده و حتي باعث خواهند شد تا موتور استارت نخورد. فيلتر براي سوخت گازوئيل ضرورت دارد، بخاطر اين كه امروزه برخي […]

[block id="pop-up"]