آرشیو برچسب های: بیل مکانیکی کوماتسو

موارد احتیاطی هنگام روشن کردن بیل مکانیکی کوماتسو

هنگام روشن کردن بیل مکانیکی کوماتسو برای هشدار و اطرافیان بوق ماشین را به صدا درآورید. فقط زمانی که روی صندلی قرار گرفته ای بیل مکانیکی کوماتسو را روشن و آن را حرکت دهید. به استثنای اپراتور بیل مکانیکی کوماتسو فرد دیگری اجازه نخواهد داشت سوار بیل مکانیکی کوماتسو گردد. برای روشن کردن موتور بیل […]