آرشیو برچسب های: ترانزیت

کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر، با اتصال به سیستم یکپارچه لجستیکی

کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر

کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر با توجه به اینکه 90 درصد جریان حمل کالا از طریق بنادر انجام می شود، روند زنجیره تامین کالا، مهمترین پارامتر در تعیین قیمت تمام شده کالا است. ماندگاری کالا در زمان تخلیه و بارگیری می تواند صد درصد به نفع یا ضرر مشتری نهایی بینجامد. به نقل از […]