Tag Archives: خرید سیل گروپ دامپتراک

سیل گروپ دامپتراک

سیل گروپ دامپتراک

سیل گروپ دامپتراک قطعه ای است که برای آب بندی در این دستگاه مورد استفاده قرار می گیرد. سیل گروپ دامپتراک علاوه بر آب بندی، از نشت مایعات و مواد خطرناک جلوگیری به عمل می آورد. برای انتخاب سیل گروپ مناسب و مفید برای دامپتراک باید سختی پذیری، قطر داخلی ضخامت، و قطر داخلی این […]

[block id="pop-up"]