Tag Archives: راهنمای خرید بوش و پیستون اصلی برند ایزومی – ماهله ژاپن

راهنمای خرید بوش و پیستون اصلی برند ایزومی – ماهله ژاپن

راهنمای خرید بوش و پیستون اصلی برند ایزومی - ماهله ژاپن : شرکت ایزومی - ماهله در حدود 50 سال پیش در ژاپن شروع به همکاری نمودن این مشارکت دارای فراز و نشیب‌های زیادی بود ولی در ادامه این همکاری منجر به تولیداتی بسیار با کیفیت در زمینه‌های مختلفی شد. که یکی از این زمینه‌ها تولید انواع بوش و پیستون شد.

راهنمای خرید بوش و پیستون اصلی برند ایزومی – ماهله ژاپن : شرکت ایزومی – ماهله در حدود 50 سال پیش در ژاپن شروع به همکاری نمودن این مشارکت دارای فراز و نشیب‌های زیادی بود ولی در ادامه این همکاری منجر به تولیداتی بسیار با کیفیت در زمینه‌های مختلفی شد. که یکی از این زمینه‌ها تولید انواع بوش و پیستون شد.

[block id="pop-up"]