آرشیو برچسب های: ریپربیل مکانیکی

ریپر بیل مکانیکی چیست ؟

ریپر بیل مکانیکی

ریپر بیل مکانیکی چیست ؟ریپر یا شیارزن، قطعه‌ای بلند و چنگالی شکل است که کار هموار کردن زمین های سخت و ناهموار را بر عهده دارد. در زمان گذشته برای هموار کردن زمین از وسایلی مانند شخم زن های فلزی که پشت حیوانات اهلی نصب می شده استفاده می کردن . تا بتوانند زمین های کشاورزی […]