Tag Archives: فیلتر هوای موجود در محفظه

فیلتراسیون

فیلتراسیون

فیلتراسیون فیلتراسیون عملی است که توسط فیلتر های موجود در ماشین آلات راه سازی انجام می شود. فیلتر های متفاوتی در این ماشین آلات تعبیه شده که هر کدام وظیفه ی مختص به خود را دارد. فیلتر هوا: این فیلتر، هوایی را که از طریق سوپاپ مخصوص به محفظه ی موتور وارد می شود را […]

[block id="pop-up"]