مهم ترین کاربرد پمپ هیدرولیک

مهم ترین کاربرد پمپ هیدرولیک، افزایش نیرو برای به جریان انداختن مایعات به منظور ایجاد حرکت می باشد. تبدیل توان موتورهای بنزینی، دیزلی و موتورهای الکتریکی به انرژی سیال نیز در زمره کاربرد پمپ هیدرولیک محسوب می شود.

یکی از انواع پمپ های با جابجایی مثبت، پمپ های هیدرولیک به شمار می روند که بدون کمترین میزان لقی و با آب بندی بسیار مناسب طراحی آنها صورت می گیرد. در سیستم های هیدرولیک، پمپاژ و جابجایی میزان مشخصی از سیالات در ازای گردش محور انجام می شود.

لازم به ذکر است که در این وضعیت احتمال بازگشت مایعات وجود ندارد. بدون تردید، به منظور ایجاد توان کافی برای حرکت و کنترل عملگرها، استفاده از پمپ هیدرولیک ضرورت پیدا می کند. ایجاد جریان، از موارد حائز اهمیت و مهم کاربرد پمپ هیدرولیک به شمار می رود. باید خاطر نشان کرد که قابلیت ایجاد فشار در زمره عملکردهای پمپ ها محسوب نمی شود، بلکه مهمترین کارکرد پمپ در سیستم های هیدرولیک، تولید و ایجاد جریان تلقی می گردد.

به همین سبب در این سیستم ها میزان قابلیت و توانایی در برابر خروجی پمپ به وسیله فشار ایجاد شده سنجیده می شود. در بازده و راندمان یک پمپ، عواملی نظیر تعادل فشار، شرایط مکانیکی قطعات، طراحی مناسب و دقت عمل در ساخت، تاثیر گذار و مؤثر می باشد. میزان نشتی در پمپ به وسیله بازده دبی یا حجمی معین می شود.

موارد مهم و حائز اهمیت کاربرد پمپ هیدرولیک

یکی از موارد کاربرد پمپ هیدرولیک، توانایی اعمال نیرو و جابجا کردن و حرکت دادن یک جسم به شمار می رود. برای ایجاد حرکت و سایر فعالیت ها به یک سری اجزا و قطعاتی نیاز مبرم پیدا می شود که از این وسایل با عنوان عملگر یا محرک نام برده می شود. به طور معمول، حرکت عملگرها به صورت خطی یا دورانی صورت می گیرد.

بر همین اساس به عملگرهای رفت و برگشتی یا خطی و عملگرهای دورانی طبقه بندی می شوند. در موضوع کاربرد پمپ هیدرولیک، عملگرهای خطی سیلندرها را در بر می گیرد و عملگرهای دورانی شامل هیدرو موتورها می باشند. کارکرد سیلندرهای هیدرولیکی مبدل نمودن توان هیدرولیکی به انرژی مکانیکی خطی می باشد. این سیلندرها به صورت مستقیم حرکت می کنند و دارای طول کورس معینی هستند.

سیلندرهای هیدرولیکی در دو نوع یک طرفه یا یک کاره و دو طرفه وجود دارند. سیلندرهای یک طرفه اعمال نیرو را در یک جهت به انجام می رسانند و ضمن کاهش فشار وارد شده به مایعات، به صورت خودکار به سمت عقب حرکت می کنند. در این حالت به وسیله فنر داخلی حرکت برگشتی خود را انجام می دهند. در کاربرد پمپ هیدرولیک، سیلندرهای دوکاره در طیف وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند.

اعمال نیرو در این سیستم ها از هر دو طرف صورت می گیرد. به منظور آب بندی مناسب و ممانعت از خارج شدن روغن بین سیلندر و پیستون، از وسایلی مانند پکینگ، فیبر استخوانی و اورینگ استفاده به عمل می آید.

جزئیات و نک مهم ترین کاربرد پمپ هیدرولیک

از نکات مهم و حائز اهمیت در کاربرد پمپ هیدرولیک، بخش کنترل این سیستم ها به شمار می رود. وجود اجزای کنترلی در سیستم های هیدرولیکی، به صورت یک امر ضروری و مسجل نمود پیدا می کند. بر همین اساس، به منظور کنترل جریان مایعات، استفاده از شیرهای کنترل الزام و ضرورت می یابد.

ارتباط میان فرمان های کنترل، سیالات و مایعات و بخش های دیگر سیستم های هیدرولیکی به واسطه شیر کنترل به بهترین نحو میسر می شود. در کاربرد پمپ هیدرولیک، شیر کنترل فشار، شیر کنترل جهت و شیر کنترل جریان، از مدل های مختلف این محصولات به شمار می آیند. به وسیله شیرهای کنترل فشار قابلیت کاهش، محدود ساختن و تعیین فشار در سیستم های هیدرولیکی امکان پذیر می شود.

در مقابل تغییرات ناگهانی و غیر مترقبه فشار، شیرهای کنترل از سیستم محافظت به عمل می آورند. شیر اطمینان یا شیر محدود کننده فشار، از رایج ترین نمونه های شیر کنترل به شمار می رود. با استفاده از شیر اطمینان می توان در برابر بالا رفتن فشار از قطعات سیستم و پمپ محافظت نمود. وظیفه باز یا بسته کردن راه جریان سیالات و تغییر مسیر آن بر عهده شیرهای کنترل جریان می باشد. با استفاده از این شیرها می توان توقف و حرکت مایعات را کنترل کرد. به منظور کاهش و کنترل سرعت سیلندر، شیرهای کنترل جریان مورد استفاده قرار می گیرند.

از دیگر موارد کاربرد پمپ هیدرولیک، ایجاد فشار لازم برای منتقل نمودن مایعات و سیالات می باشد. بر همین اساس روغن مورد استفاده باید از غلظت، کیفیت و چسبندگی مناسب برخوردار باشد. در این صورت علاوه بر عملکرد مناسب و بهینه پمپ هیدرولیک، بازده حجمی نیز به میزان مطلوبی بهبود پیدا می کند. در نتیجه این امر ضمن راندمان بالا، طول عمر مفید پمپ نیز افزایش می یابد.      

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *