Tag Archives: انواع بیل مکانیکی

انواع بیل مکانیکی و کاربرد آن در پروژه های ساختمانی

crawler-excavator

انواع بیل مکانیکی و کاربرد آن در پروژه های ساختمانی :

هنگامی که شما نیاز به برداشتن مقدار زیادی خاک دارید ، بیل مکانیکی در محل کار شما ضروری است. بیل ها از جمله وسایل نقلیه مشهور زمینی هستند که دارای یک سطل ، بازو ، کابین چرخان دارند . این اجزا قدرت و  قابلیت این تجهیزات سنگین امکان می دهد عملکردهای مختلفی از حفر ترانشه و شکافتن سخره ها  گرفته تا برداشتن زباله و حفر مین را انجام دهند .