Tag Archives: بزرگترین بلدوزرهای جهان در یک نگاه

بزرگترین بلدوزرهای جهان در یک نگاه

بزرگترین بلدوزرهای جهان در یک نگاه

بزرگترین بلدوزرهای جهان در یک نگاه : بلدوزر‌ها یکی دیگر از ماشین آلات راهسازی در پروژه‌های راهسازی و جاده ای به حساب می آید. این دستگاه زیر ساخت‌های اولیه برای هر گونه جاده سازی را انجام می دهد. بلدوزر‌ها در نمونه‌های اولیه همانند تراکتور‌های مزرعه بودندکه بعد از گذشت زمان دچار تغییر شدند. این تراکتور‌ها بعد از جنگ جهانی اول طراحی بهتری پیدا کردند و نمونه‌ها و مدل‌های بهتری به بازار عرضه شد.

[block id="pop-up"]