آرشیو برچسب های: ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران در سال 99

ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران؛ به نام جلوگیری از قاچاق به کام همسایگان

ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران

به نقل از تین نیوز :ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی ایران مراتب اعتراض شدید خود را به مصوبه هیئت دولت مبنی بر ممنوعیت ترانزیت سوخت از ایران اعلام کرده و درخواست تجدید نظر دارد. رئیس هیئت‌ مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی ایران در مورد مصوبه […]