Tag Archives: واشر کامل موتور ارزان قیمت

واشر کامل موتوراصل

واشر کامل موتور اصل

واشر کامل موتور اصل جزو مواردی است که اگر عملکرد استانداردی نداشته باشد، بدون شک در استفاده از آن دچار مشکلات زیادی می شوید. واشر همانطور که همه می دانیم، باعث آب بندی می شود و از نفوذ مایعات و گازها جلوگیری می کند. واشرها در بخش های مختلف زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند.