Tag Archives: کامینز

ژنراتور خانگی کامینز در کارولینای شمالی

مالک و مجری آلن درت سالهاست که کارهای الکتریکی را انجام می دهد و حتی در مراحل ساخت اولیه محصولات کامینز آشنا بوده است . این موضوع باعث شد که پسر بزرگش تصمیم بگیرد به خانه خود برود و با پدر به تجارت بپردازد که این امر باعث شد تا تجارت خانوادگی آنها جان بگیرد . از زمان تاسیس کمپانی خانوادگی آنها 14 سال می گذرد و تجارت خانوادگی آنها با موفقیت روبه رو شده و توانسته اند حمایتی خوبی را از کامینز بهره مند شوند

[block id="pop-up"]