آرشیو برچسب های: 6 دلیل اصلی که باعث روشن نشدن موتورهای دیزلی در فصل سرما می شود

6 دلیل اصلی که باعث روشن نشدن موتورهای دیزلی در فصل سرما می شود

6 دلیل اصلی که باعث روشن نشدن موتورهای دیزلی در فصل سرما می شود

6 دلیل اصلی که باعث روشن نشدن موتورهای دیزلی در فصل سرما می شود: موتورهای دیزل دارای سیستم پیچیده تری به نسبت موتورها بنزینی است. به همین علت رفع نقص و عیب یابی آن به مراتب سخت تر و نیازمند تخصص و زمان بیشتری است. یکی از مهمترین مشکلات این موتورها استارت نخوردن موتور در فصول سرد سال می باشد.