فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي

فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي : فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي يكي از مهم ترين بخش هاي تصفيه ناخالصي موتور است. فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي به كاركرد بهتر سيستم هيدروليك كمك مي كند. استفاده از روغن مناسب باعث كاركرد بهتر سيستم خواهد شد. روغن كثيف باعث عدم كاركرد قطعات موتور خواهد شد. روغن ضعيف به كاركرد قطعات آسيب وارد كرده و حتي باعث خوردگي و برهم خوردن نظم اورينگ و پكينگ خواهد شد كه در نهايت باعث نرسيدن روغن به بخش مصرف كننده شده يا پروسه فشار سازي متوقف مي شود.

تقسيم بندي انواع صافي هاي فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي

  1. فيلتر مكش

پيشگيري از ورود ذرات اضافي به درون پمپ وظيفه فيلتر مكش است. به طور مسلم در ابتداي پمپ قرار دارد. براساس پديده كاويتاسيون، اندازه فيلتر مكش در حدود 150 ميكرون يا حتي بزرگ تر از آن خواهد بود كه تحت عنوان صافي مكش معروف است. در فيلتر هيدروليك اين صافي لحاظ شده است.

  • فيلتر فشار

در اين بخش قطعاتي مانند شيرهاي پروپورشنال يا سروو هيدروليك استفاده مي شود. بهتر است كه هميشه تميز باشند. مي توان تا 420 بار در كاربردهاي صنعتي از آن ها استفاده كرد. فيلتر فشار در حد استاندارد NAS 4-7 به تميزي روغن كمك مي كند. 4 تا  12ميكرون مناسب ترين اندازه فيلتر فشار است. اندازه شبكه فيلتر تنها عامل براي انتخاب فيلتر صافي نخواهد بود. شبكه فيلتر سطح تميزي را مشخص نمي كند. فيلترهاي فشار به صورت بلوكي يا خطي در مدار هيدروليك نصب مي شوند. فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي به فيلتر فشار مجهز است تا به تميزي آن كمك كند.

  • فيلتر برگشت

زماني كه ذراتي به روغن هيدروليك وارد شود، استفاده از فيلتر برگشت ضروري خواهد بود. ذرات بايد بتواند به مخزن هيدروليك آزادانه وارد شده و در اين زمينه هيچ محدوديتي وجود ندارد. اندازه فشار 2 بار حد استاندارد فيلتر برگشت است. اندازه شبكه فيلتر برگشت در حدود 21 تا 40 ميكرون است. البته تنها اندازه شبكه در تعيين سطح تميزي عامل تعيين كننده نيست. اين فيلترها به صورت خطي روي درب مخزن قرار گرفته و در نهايت در مدار هيدروليك نصب مي شوند. فيلتر هيدروليكنيز با فيلتر برگشت كامل شده است.

اهميت تعويض فيلتر هيدروليك

بخاطر وظيفه سنگين بيل مكانيكي، فيلتر هيدروليك كوماتسوبايد حتما در دوره هاي مشخصي بررسي شده و در نهايت در صورت ضرورت تعويض شود.

فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي كوماتسو يكي از مهم ترين قطعات بيل مكانيكي كوماتسو است. تعويض روغن هيدروليك همزمان با تعويض فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي ضرورت دارد و هرگز نبايد تعويض روغن هيدروليك را به زمان ديگري موكول كرد.

 بيل مكانيكي هيدروليك چرخ زنجيري كارها و وظايف سنگيني را انجام مي دهد. فيلتر هيدروليك كوماتسو را از با كيفيت ترين محصولات انتخاب كرده و در ماشين آلات راهسازي نصب كنيد.

مدت زمان استاندارد براي تعويض فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي

حتما مهندس ماشين آلات فيلتر هيدروليك كوماتسو را تعويض كرده و آن را نصب كند. بخاطر كار سنگين بيل مكانيكي، هر 200 ساعت، روغن موتور و فيلتر هيدروليك را تعويض كنيد. 

انتخاب روغن هيدروليك مناسب

از آن جايي كه روغن هيدروليك در روانكاري سيستم و خنك كنندگي و آب بندي ماشين آلات راهسازي نقش مهمي دارد. روغن نامناسب، باعث كاهش عملكرد سيستم شده و به تدريج به مرور زمان به سيستم آسيب وارد خواهد كرد.    

هرگز از فيلترهاي ارزان استفاده نكنيد، بخاطر اين كه در درازمدت كارايي ماشين آلات راهسازي را كاهش خواهد  داد و در شرايطي كه هر ثانيه تاخير و توقف در نهايت به ضرر پيمانكار خواهد بود، به همين دليل جهت تسريع در پروژه ، از روغن هيدروليك با كيفيت استفاده كرده و به هنگام فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي ، بهترين فيلتر را انتخاب كنيد.

خريد فيلتر هيدروليك بيل مكانيكي با كيفيت، ضامن يك دوره كار مداوم و هوشمند ماشين راهسازي

امروزه روغن و فيلتر هيدروليك در برندهاي مختلفي توليد مي شود و به دليل حفاري هاي عميق بيل مكانيكي كوماتسو، حتما از برندهاي شناخته شده استفاده كنيد تا پروژه را در زمان مقرر تحويل داده و بتوانيد در مناقصه هاي بعدي شركت كنيد.

 فيلتر هيدروليك از اهميت ويژه اي برخوردار است و هرگز كيفيت را قرباني قيمت نكنيد، بخاطر اين كه مصرف كننده آخرين كسي است كه متضرر مي شود. حتما قبل از خريد فيلتر هيدروليك از چند محل جستجو كرده و متناسب با برند بيل مكانيكي ، برند فيلتر هيدروليك را خريداري كنيد.

در تعويض فيلتر هيدروليك هرگز عجله نكنيد، و البته تامل و ترديد هم زيان بار خواهد بود. مي توانيد براساس زمان بندي، فيلتر هيدروليك را تعويض كنيد.

بهرحال گاهي مواقع به دليل كار در محيط هاي خارج شهري، به لوازم يدكي ماشين آلات راهسازي دسترسي نداريد، در اين چنين مواقعي بايد قبل از موعد خريداري كرده يا در اولين فرصت تردد به شهر، اين قطعه يدكي و مهم را خريداري نماييد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *