فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار : به تصفيه مواد آلاينده و ذرات معلق در گازوئيل كمك مي كند، بخاطر اين كه اين مواد وارد موتور شده و باعث كاهش كاركرد دستگاه شده و حتي باعث خواهند شد تا موتور استارت نخورد.

فيلتر براي سوخت گازوئيل ضرورت دارد، بخاطر اين كه امروزه برخي قطعات موتور به قدري حساس ساخته شده اند كه هر گونه ناخالصي موجود در گازوئيل ، موتور را از كار مي اندازد.

تعويض زمان بندي شده فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار، و سلامتي بيشتر ماشين راهسازي

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار به تصفيه مواد آلاينده و ذرات معلق در گازوئيل كمك مي كند، بخاطر اين كه اين مواد وارد موتور شده و باعث كاهش كاركرد دستگاه شده و حتي باعث خواهند شد تا موتور استارت نخورد.

فيلتر براي سوخت گازوئيل ضرورت دارد، بخاطر اين كه امروزه برخي قطعات موتور به قدري حساس ساخته شده اند كه هر گونه ناخالصي موجود در گازوئيل ، موتور را از كار مي اندازد. حتي مواد آلاينده به اندازه 5 ميكرون هم مي تواند موتور را از كار بيندازد.

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار در سه مرحله ساخته شده است، صافي اول ذرات درشت را مي گيرد و فيلتر بعدي ذرات خيلي ريز را مي گيرد و به طور معمول اين دو فيلتر در محفظه هاي جداگانه قرار مي گيرند.

گرفتگي فيلتر باعث خواهد شد تا موتور هم با قدرت كار نكند، به همين دليل تعويض به موقع فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار به كار قدرتمندانه موتور كمك خواهد كرد. 

با تعويض فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار، پروژه راهسازي را مديريت كنيد

نشانگر تعويض فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

موتور كاترپيلار، فشار سوخت را نشان مي دهد. فيلتر هيدروليك گازوئيل موتور كاترپيلار بايد به قدري تميز باشد تا ماشين راهسازي و معدن به خوبي كار كند. نشانگر موتور حالت موتور را غير عادي نشان داده و ضرورت تعويض فيلتر هيدروليك گازوئيل موتور كاترپيلار را نشان مي دهد. برخي از فيلترها، آبگير دارند. رسوبات سنگين و آب در اين محفظه جمع مي شود. در برخي فيلترها، يك جدار جدا كننده دارند كه مستقل از فيلتر است.

نحوه قرارگيري فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

 • ترتيب متوالي

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار را مي توان به صورت موازي يا متوالي نصب كرد. مي توان دو فيلتر اول و ثانويه فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار را به صورت موازي يا متوالي نصب كرد.

 • ترتيب موازي

در اين نوع ترتيب بخشي از سوخت از يك فيلتر و بخشي ديگر از فيلتر عبور مي كند. در اين نوع ترتيب قرارگيري فيلترها، مقدار زيادي از گازوئيل تصفيه شده و از صافي عبور مي كند. در حالي كه در ترتيب متوالي، فيلتر ثانويه كه بعد از فيلتر اوليه قرار گرفته مي تواند بقيه ذرات را جدا كرده و گازوئيل را نسبت به مرحله بيشتر تصفيه و موتور بهتر كار خواهد كرد.  

فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار را درست در زمان مشخص شده تعويض كنيد تا پروژه عمراني را به موقع تحويل دهيد

انواع فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

روش هاي تصفيه گازوئيل

 1. ذره گيري

ذرات درشت توسط فيلتر گرفته مي شوند.

 • جذب

ذرات جامد و رطوبت گرفته مي شوند تا گازوئيل تصفيه شده و در موتور استفاده شود.

 • جذب سطحي

در اين روش، مولكول هاي گاز يا مايع به سطح ذرات جامد مي چسبند.

 • جذب جذب سطحي

در اين روش ، فيلترها ، براساس هر دو روش كار مي كنند تا گازوئيل تصفيه شود.

 • جدا كننده آب

به طور معمول از كاغذ يا پارچه ساخته مي شوند و سطوح متخللي دارند. سرعت جريان گازوئيل كاهش مي يابد، طوري كه قطرات آب به هم چسبيده و ته نشين مي شوند.

انواع فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

فيلترهاي نمدي و لوله اي و ظريف ميكروتاپ براي تصفيه گازوئيل استفاده مي شوند. فيلترهاي نمدي از چند صفحه نمد يا لوله تشكيل شده كه سوخت گازوئيل را تصفيه مي كند. ذرات آلاينده به سطح خارجي نمد مي چسبد و سوخت به طرف پمپ انژكتوري هدايت مي شود. موتورهاي ماشين آلات راهسازي و معدن به قدري ظريف ساخته مي شوند كه هر گونه ذرات ريز، باعث از كار افتادن موتور شده و در نهايت ماشين راهسازي از فعاليت باز خواهد ايستاد.

از فيلترهاي كاغذي، نمدي و ميكروتاپ در موتورهاي ماشين آلات راهسازي و معدن استفاده مي شود و به همين دليل كليه ذرات ريز و معلق موجود در سوخت گرفته شده و گازوئيل كاملا تصفيه شده و موتور با قدرت كار خواهد كرد.

نتايج خرابي فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

 • افزايش مصرف سوخت ماشين راهسازي
 • كاهش قدرت موتور
 • شتاب ضعيف ماشين
 • دود كردن موتور بخاطر نشتي انژكتورها
 • كاهش فشار پمپ
 • عدم آب بندي سوزن انژكتور

وظايف سيستم سوخت موتور ديزل و نقش فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار

 • كنترل قدرت موتور
 • پاشش و توزيع سوخت در محفظه احتراق
 • زمان بندي به موقع سوخت پاشي به موتور
 • احتراق به موقع موتور
 • كنترل و تنظيم مقدار سوخت
 • سوخت رساني به موقع و تميز به موتور

تعويض به موقع فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار باعث خواهد شد تا موتور ماشين بدون اشكال كار كند و لازم است كه هر 2 ساعت فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار را تعويض كنيد.

دود خروجي سفيد رنگ و نقش فيلتر گازوئيل موتور

هر گونه ناخالصي در موتور باعث سوخت ناقص موتور خواهد شد و به همين دليل بايد از فيلترهاي آبگير در مسيرهاي ورودي سوخت گازوئيل به موتور استفاده كرد تا آب و ديگر ذرات ناخالص را گرفته و موتور با قدرت هر چه بيشتر كار كند.

اهميت تعويض به موقع فيلتر گازوئيل موتور

با تعويض به موقع فيلتر كاترپيلار مي توان به كاركرد بهتر موتور و ماشين راهسازي كمك كرد. موتور گازوئيلي بايد به قدري قدرتمند كار كند تا بتوان تمامي مراحل پروژه راهسازي يا حفاري معدن را به شكل درست انجام داد. فيلتر گازوئيل موتور كاترپيلار در تصفيه ناخالصي ها سهم به سزايي ايفا مي كند. ورود هر گونه ناخالصي باعث از كار افتادن موتور خواهد شد.   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *