• هنگام روشن کردن بیل مکانیکی کوماتسو برای هشدار و اطرافیان بوق ماشین را به صدا درآورید.
  • فقط زمانی که روی صندلی قرار گرفته ای بیل مکانیکی کوماتسو را روشن و آن را حرکت دهید.
  • به استثنای اپراتور بیل مکانیکی کوماتسو فرد دیگری اجازه نخواهد داشت سوار بیل مکانیکی کوماتسو گردد.
  • برای روشن کردن موتور بیل مکانیکی کوماتسو از اتصال کوتاه سیم استار استفاده نکنید زیرا این کار نه تنها خطرناک است بلکه موجب خسارت به تجهیزات می‌شود.
  • عملیات مربوط به گرم کردن بیل مکانیکی کوماتسو را به طور کامل انجام دهید اگر قبل از گرم کردن بیل مکانیکی کوماتسو اهرمهای کنترل را فعال کنید عکس العمل های مکانیکی کوماتسو کم می شود اما ممکن است موجب بروز حادثه غیر منتظره گردد.
  • اگر الکترولیت باتری بیل مکانیکی کوماتسو یخ‌زده است اقدام به شارژ باتری را روشن کردن موتور بیل مکانیکی کوماتسو با استفاده از باتری کمکی نکنید زیرا خطر آتش گرفتن باتری وجود دارد قبل از اقدام به شارژ باتری بیل مکانیکی کوماتسو یا روشن کردن موتور دستگاه با استفاده از باتری کمکی اجازه دهید یخ الکترولیت باتری ذوب شود قبل از روشن کردن موتور مجدد الکترولیت باتری بیل مکانیکی کوماتسو را از نظر یخ‌زدن و نشتی بازدید کنید.
  • بعد از روشن کردن موتور و اطمینان از گرم شدن بیل مکانیکی کوماتسو دستگاه را در محوطه وسیعی حرکت داده که هیچگونه مانعی در آن وجود نداشته باشد و به آرامی حرکت کنید  و از نزدیک شدن افراد به بیل مکانیکی کوماتسو به جلوگیری کنید.
  • همیشه کمربند ایمنی صندلی خود را ببندید.
  • دقت کنید که حرکت ماشین مطابق با نمایش روی صفحه کنترل باشد اگر این طور نیست صفحه کنترل را فوراً  تعویض نمایید.
  • عملکرد ها و تجهیزات را کنترل کنیم و همچنین عملکرد پاکت استیک بوم سیستم حرکت سیستم گردان و سیستم فرمان را کنترل نمایید.
  • در صورت مشاهده هرگونه مورد غیر عادی سریع آن را رفع عیب نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *