Tag Archives: ژنراتور

ژنراتور خانگی کامینز در کارولینای شمالی

مالک و مجری آلن درت سالهاست که کارهای الکتریکی را انجام می دهد و حتی در مراحل ساخت اولیه محصولات کامینز آشنا بوده است . این موضوع باعث شد که پسر بزرگش تصمیم بگیرد به خانه خود برود و با پدر به تجارت بپردازد که این امر باعث شد تا تجارت خانوادگی آنها جان بگیرد . از زمان تاسیس کمپانی خانوادگی آنها 14 سال می گذرد و تجارت خانوادگی آنها با موفقیت روبه رو شده و توانسته اند حمایتی خوبی را از کامینز بهره مند شوند

دیزل ژنراتور و بازار جهانی

دیزل ژنراتور

به گزارش بازار جهانی پیش بینی میشود دیزل ژنراتور ها سهم بازار خود را  تا سال 2027 به 30.0 میلیارد دلار برسانند

ژنراتورهای دیزلی به دلیل طول عمر بیشتر موتور ، عملکرد قابل اعتماد و هزینه کم ، سرمایه زیادی را معطوف به خود می کنن

[block id="pop-up"]